0221 / 37 663 27
Loreleystraße 7 · 50677 Köln

Seelenlandschaften

Lyrik · musikalisch interpretiert

Texte: Kamran Djahangiri | Carlo Büsch | Annegrete Feckler
Musik: Johanna Otten

2015

Seelenlandschaften – 1

  • Vorwort: Annegrete Feckler
  • Kamran Djahangiri


Seelenlandschaften – 2

  • Carlo Büsch

Seelenlandschaften – 3

  • Annegrete Feckler

seelenlandschaften-a